El Parmak Kopmaları


El Parmak Kopmaları

El parmak kopmalarında replantasyon işlemleri kopan parçanın yerine iade edilmesi işlemleridir. Ancak bu işlemin başarısına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Son dönemde gelişen teknoloji ve yöntemlere rağmen yine de kopma şekli replantasyon işlemlerinin gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Bıçak gibi keskin malzemeler ile oluşan kesiklerin replantasyon şansı daha yüksektir. Ezilerek kopmalar ve gerilerek kopma durumlarında replantasyon başarı şansı düşüktür. El parmak kopmalarında uzvun yerine iade başarısına etki eden bir diğer faktör de kopan parçanın muhafaza şekli ve ayrı kalma süresidir.

 

El parmak kopmalarında kopan parçanın nasıl muhafaza edildiği ameliyat başarısını ciddi ölçüde etkilemektedir. Genellikle 4-6 saat aralığında kopan parçanın yerine iade edilmesi gerekir. Bu süreyi geçen ameliyatlarda travma sonrası parça muhafazasını iyi yapılamamış olması nedeni ile başarısızlığa neden olmaktadır. El parmak kopmalarında onarım işlemleri kemik dokudan başlar. Sonrasında atardamarlar ve toplar damarlar onarılır, bundan sonra sinir doku ve tendonlar onarılır. En son olarak ise deri onarımı tamamlanır. Kopan parçanın bulunamadığı ya da ameliyatın başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kopan bölge güdük kapatılır.