Tendon Damar Sinir Onarımları


Tendon Damar Sinir Onarımları

İş kazası, trafik kazaları vb nedenlerle meydana gelen arter, sinir ve tendon yaralanmaları hızlı müdahale gerektirmektedir. Gerekli müdahalenin zamanında yapılmaması elde ve uzuvlarda fonksiyon kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Mikro cerrahi gerektiren bu operasyonlarda sinir uçlarının, tendonların ve damarların tamiri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Micro cerrahi alanında uzman cerrahlar olmadan bu ameliyatlara başlanmaması gerekir.

 

Özellikle damar yaralanmalarında hızlı müdahale edilmemesi nedeni ile bazı dokuların canlılığını yitirmesine neden olabilir. Tendon ve sinir onarımları canlılığını koruyan dokunun fonksiyon kontrolünün etkili bir şekilde sağlanması için önemlidir. Tendon ve sinir doku onarımlarında mikro cerrahi uzmanı hekimler ameliyatı gerçekleştirmelidir. Ameliyat işlemleri koltuk altından itibaren tüm kolun uyuşturulduğu lokal anestezi ile ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir. Her iki durumda hastanın durumuna ve cerrahi şartlara bağlı olarak değerlendirilmelidir. Tendon, sinir ve damar onarım ameliyatlarında cerrahi işlem sonrası uzun bir fizik tedavi süreci takip edilmeli ve hastaların 1,3,6 ve 12. Aylarda kontrolleri yapılarak iyileşmeleri takip edilmelidir.